STYRELSEN

Ledamöter:
Magdalena Hagelin, Ordförande – mobil: 076-8080033
Malin Lindh, Sekreterare/kassör
Tomas Eriksson
Patric Andersson

Suppleanter:
Peter Sandgren
Ulf Davidsson