VENTILATION

Här följer några tips för att få en god ventilation i bostaden:

  • Ventilerna ovanför fönstren bör EJ vara stängda
  • Ventilerna i tak och på väggar skall vara i halvöppet läge, samt de skall rengöras regelbundet (minst 1 gång/år).