TV-KANALER

Följande TV-kanaler ingår i vår BRF:s utbud (Distributions- och Serviceavtalet via COMHEM):

Digitala kanaler:
SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV6, Access TV, Fox

Analoga kanaler:
Kanalerna 1-12 (inkl. TV3, Kanal 5 osv), Fox, TLC