Nya riktlinjer för badrumsrenovering

Efter en mycket allvarlig fuktskada i två av lägenheterna
På Danagränd har styrelsen nu infört nya regler/riktlinjer.

Fuktskadan berodde på felaktig renovering av badrummet där rören har dragits på väggens insida och spruckit. Detta har medfört stort besvär för de boende och även stora kostnader för oss som förening.
Mycket täcks dock av våra försäkringar.

Därför vill vi nu att alla badrumsrenoveringar anmäls till oss i styrelsen i förväg och att man anlitar hantverkare som kan lämna kvitto och är försäkrade.