Fiberinstallation?

Om någon i föreningen är intresserad av att installera fiber i området kan man ta kontakt med följande företag och driva ärendet.