Underhållsplan

Styrelsen har tagit fram en underhållsplan för fastigheten som sträcker sig 40 år framåt.
Det som kommer tas upp under närtid är översyn av ventilationen i par- och flerbostadshusen.
Vi tittar även på en ommålning av fasaden under närmaste åren.


Växter mot vägg

En viktig punkt som dök upp är att var och en bör se över växtlighet som t.ex. buskar och blommor som står mot en fasad. Växterna alstrar fukt och påverkar fasaden negativt.
Klipp därför ner och ta bort sådant som växer mot väggen.

Riktlinjer för tillbyggnader

Då många medlemmar frågar om tillbyggnader så gäller följande riktlinjer:

  • Medlemmen lämnar in ritning/ritningar till styrelsen
  • Ett skriftligt godkännande från berörda grannar skall upprättas av medlemmen
  • Styrelsen godkänner ritningen skriftligt
  • Alla ärenden behandlas individuellt

Krav för att få tillbyggnad godkänd av styrelsen:

  • Bygget utförs fackmannamässigt
  • Tillbyggnaden håller samma stil och harmoni som övriga byggnader i området gällande färg och form
  • Bygglov eller godkännande från Järfälla Kommun lämnas in till styrelsen före byggstart
  • För ombyggnad till permanentboende höjs månadsavgiften enligt överenskommelse

Länk till Järfälla Kommun: http://www.jarfalla.se/bygga-bo–miljo/bygglov.html

Yttre renovering påbörjas i maj

Under maj månad kommer Christian (Danagränd 34) på uppdrag av styrelsen att utföra yttre renovering på våra hus.  Det som ska renoveras är entretaken på 92 m2- och 99 m2-husen samt trappräcken och överliggande balkongbräda för flerfamiljshusen. Väder och vind har gjort sitt genom åren och det behövs nu en uppfräschning.

Ändringar angående vattenavgiften

Från med kvartal 3 2015 kommer en ny fast vattenavgift tillämpas och det gör vi eftersom våra vattenmätare börjar bli gamla och inte helt tillförlitliga.

Det är dock dyrt att byta alla mätare, eftersom det måste utföras av en rörmokare. Det är dessutom ett mycket tidskrävande för föreningen att manuellt hämta in och administrera avläsningen. Därför betalar vi från med nu 2 kr / m2 bostadsyta som fast vattenavgiftavgift.

Exempel:
För 92 m2 blir det alltså 184 kr/månad

Städdag 23 maj

Lördagen den 23 maj kl 11 samlas vi på stora parkeringen för att städa bort vintern och för att göra vårt område fint inför våren och sommaren. Det kommer att finnas en eller flera containrar där man kan lägga grovsopor i.

Välkomna!

 

14 April ska gruset bort!

14/4 ska gruset i området sopas bort. Kom ihåg att sopa fram från kanter så att sanden är nåbar med maskin, särskilt viktigt är vid hörn då maskinen alltid gör en rundad rörelse.

Ny belysning!

Nu är nya belysningen monterad vid parkeringen. Pollarna längs vägen togs bort och ersattes med fasadbelysning som ger ett trevligt, elegant och bra ljus för vår mörka parkering. Även rörelsebelysningen har setts över som tänds upp när man går på parkeringsytorna.

ny_belysning

Ny belysning

Idag tisdag 20/1-2015 togs de trasiga pollarna utmed Kämpevägen bort. Istället sattes belysning upp på prov på ett av förråden vid parkeringen.

Om denna belysning fungerar bra så är tanken att montera belysning även på de andra förråden.